Helden

Jos De Blok

De schrik van managers

Jos de Blok bewijst al  jaren dat het prettiger werken is zonder managers met de door hem opgerichte thuiszorginstelling Buurtzorg. Paul Verhaeghe

Klinisch psycholoog, psychoanalyticus.  Werkt als hoogleraar aan de universiteit van Gent. 

Onder andere zijn beschrijving van het  P.E.E.D. syndroom maakt hem een van onze helden.Jos Van der Lans

Cultuurpsycholoog en journalist/publicist. Lid van  de Eerste Kamer voor GroenLinks in Nederland tussen 1999 en 2007. 

Zijn boek Ontregelen  is een bron van inspiratie voor De Bende.Hans Bodyn

Waarnemend directeur van de Dienst Outreachend Werken van de stad Gent. Zijn beklijvend artikel nav het overlijden van Jordy Brouillard, was een eye opener voor heel wat mensen in de zorg.

Onder andere zijn gedwongen ontslag zette ons aan tot actie.Frank Van Massenhove

Frank Van Massenhove, CEO van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Verdiende zijn plaats op deze lijst o.a. met zijn boek 'Zijn er nog managers nodig', en zijn pleidooi om mensen terug centraal te stellen.Jijzelf

Word een van onze helden. 

Gebruik je gezond verstand. Wees kritisch, neem initiatief en ontregel. Deel je ervaringen en verdien je plaats in deze lijst.