Bureaucratische vereenvoudiging

De Bende van de Paarse Krokodil is niet per definitie tegen regels en protocollen. Ze kunnen een kader scheppen waarin mensen weten wat van hen verlangd wordt en zo ruimte bieden om verantwoordelijkheid op te nemen.  Het probleem ontstaat echter als regels en protocollen de overhand nemen. Als processen belangrijker worden dan het resultaat. In de huidige maatschappij zien we dit jammer genoeg steeds vaker gebeuren.

 

We kennen het allemaal. Regels, procedures, vastgeroeste gewoontes die de goede werking van een organisatie in de weg staan. Een vorm van management die het werk onwerkbaar maken. Die leiden tot frustrerend tijdverlies of erger nog: het onmogelijk maken om de vooraf bepaalde doelstellingen te bereiken. Zo komt het dat de mensen die ons het meest nodig hebben in de kou blijven staan.

Denk aan overdreven registratie en timemanagement in de zorg, je belastingaangifte, de vele formulieren en attesten die je moet invullen ( of laten invullen door officiële instanties, soms zelfs tegen betaling) om een subsidie, een toelage of vergunning te bekomen. Sollicitatie procedures die  eerder demotiveren dan goesting doen krijgen. Absurde GAS-wetgeving. Ook in de sportclub of jeugdbeweging worden we er soms mee geconfronteerd.

Vaak zijn het oubollige regels en procedures waarvan niemand meer weet waarom die er ooit gekomen zijn,... 

In de pers verschijnen er quasi dagelijks artikels en opinie stukken over. Vaak schrijnende verhalen.

De Bende van de Paarse Krokodil wil tegenwind bieden. We pleiten voor de terugkeer van het gezond verstand en vertrouwen in de basis.

Daarom roept De Bende mensen en organisaties op om stil te staan bij regels en procedures die vandaag de dag hun job eerder bemoeilijken dan dat ze voordelen hebben.

 

Concreet willen we jou vragen om op 3 juli een initiatief te nemen dat de procedures en regels waarmee je in je professionele en sociale omgeving geconfronteerd wordt aan te kaarten, te bespreken en daar waar mogelijk en gewenst alternatieven uit te werken.

 

Wij voorzien een forum waarop je je initiatief op kan bekend maken en waar je inspiratie kan opdoen.

 

De creatiefste, meest succesvolle initiatieven worden in de bloemetjes gezet op het Gala van de Paarse Krokodil.